miercuri, 25 octombrie 2017

Ce am mai scris, ce am mai citit


În România domeniul criminalisticii este necunoscut publicului larg, fiind rezervat în mare parte persoanelor care au avut contact cu el datorită unor rude sau cunoștințe apropiate, ori au fost influențate de diverse programe de televiziune care le-au îndemnat să se documenteze. În acest fel realizări importante din acest domeniu rămân necunoscute. O astfel de realizare, de care am aflat puține lucruri din presă, a fost aceea că în anul 2003, un criminalist român a intrat în istoria criminalisticii pentru metoda prelevării amprentelor de pe plante. Metoda a fost preluată de FBI, iar Discovery a realizat un documentar pe acest subiect.
Vă ofer un extras din lucrarea cu titlul Valoarea probantă a urmelor papilare în identificarea criminalistică a persoanelor, cu mențiunea că aceasta reprezintă o lucrare de licență, autoarea neputând avea pretenția unei inovații în domeniu, baza ideilor inovatoare fiind constituită de situațiile concrete pe care experții le  întâlnesc la fața locului și pentru care nu există la momentul respectiv soluții. 
Știinţă şi artă deopotrivă, criminalistica elaborează şi foloseşte mijloace şi metode ştiinţifice pentru descoperirea, fixarea, ridicarea şi interpretarea probelor materiale, efectuarea expertizelor şi constatărilor tehnico-ştiinţifice, în scopul identificării infractorilor şi probării vinovăţiei acestora. 
Metodele proprii de cercetare sunt completate cu metode împrumutate din fizică, chimie, medicină, matematică, făcând din criminalistică o știință exactă, multidisciplinară. De asemenea, criminalistica se află în strânsă legătura cu dreptul, în mod special cel penal și procesual penal, primul stabilind faptele considerate infracțiuni, criminalistica furnizând probe pentru identificarea făptuitorului şi probarea vinovăţiei acestuia, cel de-al doilea stabilind regulile după care se ghidează criminalistica, reguli referitoare la cercetarea locului faptei, ascultarea martorilor şi învinuiţilor, percheziţia şi confruntarea, constatările tehnico-ştiinţifice şi expertizele.
Începuturile Criminalisticii au fost legate de Medicina legală. Există o sinergie a celor două ştiinţe în domenii cum sunt cercetarea plăgilor împuşcate, a leziunilor produse prin agent vulnerant (traumatologie mecanică), identificarea persoanelor şi cadavrelor.
O altă legătură importantă a criminalisticii este cea cu psihologia judiciară și psihiatria, cele două științe oferind criminalisticii caracteristicile psiho-sociale ale participanților în procesul penal. Folosirea observaţiei, descrierii, experimentului, comparaţiei, elaborarea şi verificarea versiunilor pe baza unor metode şi principii logice (analiză - sinteză, inducţie - deducţie, analogie, silogism demonstrează legătura criminalisticii cu cu logica. “Criminalistica se întemeiază pe faptul că un infractor, cel mai adesea fără ştirea sa, lasă întotdeauna urme la locul faptei; reciproc, el prelevă pe corpul său, pe hainele sale şi pe obiectele purtate alte urme, indicii de obicei imperceptibile dar caracteristice pentru prezenţa sau acţiunea sa” enunța Ceccaldi principiul ce a fost unanim acceptat. Acest principiu, a cărei realitate este de necontestat, demonstrază importanța covârșitoare a urmelor în criminalistică.      
Ca urmare a parcurgerii bibliografiei pe care o puteți consulta la finalul lucrării, am putut constata faptul că în materia probelor oferite de criminalistică acestea pot fi disculpante, în sensul în care suspectul este exclus din cercul de bănuiți (amprentele digitale) ori coroborative (ca și în cazul urmelor de mâini, o urmă de picior arată prezența la locul faptei a suspectului dar nu și comiterea infracțiunii.  
În particular, această lucrare s-a concentrat pe valoarea pe care urmele de mâini o au în identificarea persoanelor, dovedit fiind în practica judiciară și subliniat în literatura de specialitate, faptul că evitarea în totalitate a atingerii obiectelor cu mâna este aproape imposibilă, iar urmele de mâini găsite la locul faptei sunt cele mai frecvente. 

duminică, 15 octombrie 2017

Ofertă de toamnă

https://dragosschirm.wixsite.com/acidpainter/shop
Prietena mea, Daniela Nedelcu, s-a hotărât să realizeze o galerie de artă on-line. Vă invit să aruncați o privire aici, iar dacă sunteți interesați,  pentru detalii vă rog să o contactați. 
Mulțumesc!