miercuri, 28 septembrie 2016

Imnurile sacre sau versurile de aur ale lui Pitagora
 
,,Imnurile sacre nu sunt altceva decât expresia celei mai înalte filozofii pitagorice; ele sunt un adevărat rezumat al învățaturilor esențiale, cuprinzând elementele de perfecțiune pe care oamenii, având deja întipărită în suflet vocea divină, le-au așternut în scris pentru a-i învata pe cei ce vor veni după ei. Putem spune că ele sunt cea mai frumoasă podoabă a nobleței omului, că nu sunt doar cuvintele de neuitat ale unui singur om, ci întruchipează doctrina întregului corp al pitagoricilor". Hierocles


,,Cinstește înainte de toate pe Zeii nemuritori, în ordinea ce le-a fost rânduită de Lege.
Respectă jurământul. Cinstește apoi pe Eroii glorificați.
Cinstește pe geniile pământești, împlinind tot ce este hotărât de lege.
Cinstește pe tatăl tău, pe mama ta și pe rudele ce-ți sunt apropiate.

Dintre ceilalți oameni, fă-ți prieten pe cel încununat de virtute.
Supune-te întotdeauna în fața vorbelor blânde și a faptelor folositoare.
Nicicând să nu-ți urăști prietenul pentru o greșeală de nimic, atât cât poți; căci posibilul vecin e cu necesitatea.
Află că toate acestea sunt astfel, și învață să biruiești cele ce urmează: mai întâi, lăcomia pântecului, apoi lenevia, luxul și mânia.

Nu săvârși nicicând vreo faptă de care să te rușinezi, nici față de un altul, nici față de tine. Și, mai ales, respectă-te pe tine însuți.
Fă apoi dreptatea cu fapta și cuvântul. Nu te purta în nicio împrejurare fără să gândești. Ci amintește-ți ca omul sortit e ca să moară; și află că averea așa cum se câstigă, la fel se risipește.
Cât privește necazurile îndurate de oameni din pricină. Destinului potrivnic, primește-le ca și când li s-ar cuveni; îndură-le răbdator și nu te-mpotrivi. Caută să le înlături, pe cât îți va sta în putință.
Dar cugetă temeinic la aceasta: că, pe cei buni, Soarta îi păzește de multe din aceste nenorociri.
Multe vorbe, bune sau răutăcioase, ies din gura oamenilor; nu le-arată prea multă prețuire, dar nici nu le-nfiera. Chiar lucruri mincinoase de auzi, îndură cu răbdare și blândețe. Ia seama-n orice împrejurare la cele ce-ți voi spune:
Că nimeni, niciodată, prin vorbe sau prin fapte, să nu poată să te împingă să spui sau să săvârșești ceva nefolositor pentru tine.
Cugeta înainte de a făptui, ca nu cumva să te porți nesăbuit, căci numai omul păcătos spune sau face lucruri nesocotite.
Nu săvârși nimic din cele ce nu știi; ci învață tot ce se cuvine să știi, și viața fericită îți va fi.
Îngrijește-te de sănătatea trupului tău, dar dă-i cu măsură băutura, mâncarea și mișcarea, și numesc măsură ceea ce nicicând nu te va stânjeni.
Deprinde-te cu o viata curată și simplă; și păzește-te să faci ceea ce trezește ranchiuna.
Nu cheltui fără rost, ca cei ce nu știu în ce stă binele. Dar nici nu fi zgârcit; dreapta măsura e cea mai bună-n toate.
Nu-ți lua drept îndatoriri ceva ce ți-ar putea dăuna, și mai ales, cugetă înainte de a trece la fapte."

Trimiteți un comentariu